HOTLINE TP.HCM

0961 54 33 66Thời gian: từ 08:00 - 20:30 Thứ 2 - Chủ Nhật
||||

HOTLINE HN

0981 54 33 66Thời gian: từ 08:00 - 20:30 Thứ 2 - Chủ Nhật

Chuyên phân phối sàn gỗ cao cấp, sàn gỗ giá rẻ hàng đầu Việt Nam

PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

SÀN GỖ PERGO 01599PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01599
410,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01803PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01803
455,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 01802PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01802
455,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 01471PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01471
455,000

Tặng xốp cao su trắng.

5 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01809PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01809
455,000

Tặng xốp cao su trắng.

1 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01785PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01785
455,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01804PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01804
455,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 01599PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01599
455,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 03366PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03366
455,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 01805PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01805
470,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 01806PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01806
470,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 01824PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01824
410,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01791PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01791
470,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 03363PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03363
470,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 03364PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03364
470,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 01804PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01804
470,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01802PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01802
470,000

Tặng xốp cao su trắng.

1 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01801PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01801
470,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 03366PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03366
470,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 01803PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01803
470,000

Tặng xốp cao su trắng.

1 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03867PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03867
570,000

Tặng xốp cao su trắng.

1 đánh giá
SÀN GỖ PERGO 03371PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03371
570,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01459PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01459
410,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03868PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03868
570,000

Tặng xốp cao su trắng.

1 đánh giá
SÀN GỖ PERGO 03367PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03367
570,000

Tặng xốp cao su trắng.

1 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03376PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03376
570,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03368PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03368
570,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03369PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03369
570,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03370PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03370
570,000

Tặng xốp cao su trắng.

3 thảo luận 1 đánh giá
SÀN GỖ PERGO 02136PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 02136
410,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03589PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03589
820,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03590PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03590
820,000

Tặng xốp cao su trắng.

5 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03570PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03570
820,000

Tặng xốp cao su trắng.

3 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03862PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03862
820,000

Tặng xốp cao su trắng.

3 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03571PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03571
820,000

Tặng xốp cao su trắng.

6 thảo luận 1 đánh giá
SÀN GỖ PERGO 03184PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03184
410,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01826PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01826
410,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01821PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01821
410,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 03441PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 03441
410,000

Tặng xốp cao su trắng.

2 thảo luận
SÀN GỖ PERGO 01801PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 01801
455,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 04297PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 04297
598,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 04303PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 04303
598,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 04307PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 04307
598,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 04317PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 04317
598,000

Tặng xốp cao su trắng.

SÀN GỖ PERGO 04319PERGO SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI
SÀN GỖ PERGO 04319
598,000

Tặng xốp cao su trắng.

Tin sàn gỗ

Sàn Gỗ Pergo Tham Gia Hội Chợ Vietbuild Hà Nội Lần 2 2019

Sàn Gỗ Pergo Tham Gia Hội Chợ Vietbuild Hà Nội ...

SÀN GỖ PERGO VIỆT NAM tham gia hội chợ “Triển lãm Quốc tế Vietbuild năm 2019 lần thứ 1 tại Hà Nội” được tổ chức từ ngày ...

Bí quyết chọn mua sàn gỗ Châu Âu mà bạn cần nên

Bí quyết chọn mua sàn gỗ Châu Âu mà bạn cần nên

Hiện nay, sàn gỗ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các hộ gia đình, với số lượng tiêu thụ luôn tăng trưởng mạnh qua hàng ...

Vì Sao Sàn Gỗ Giá Rẻ Luôn Được Nhiều Người Tìm Kiếm?

Vì Sao Sàn Gỗ Giá Rẻ Luôn Được Nhiều Người Tìm ...

Sàn gỗ công nghiệp được nhập khẩu về Việt Nam từ nhiều năm nay và càng ngày lại càng trở nên phổ biến. Nếu trước đây ...

Sàn Gỗ nổi bật

Sàn Gỗ Châu Âu

Sàn Gỗ Châu Âu

Là dòng sàn gỗ cao cấp, chất lượng tốt nhất hiện nay. Sản phẩm là những loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có chất lượng tốt, màu sắc rất đẹp, an toàn tuyệt đối với người sử dụng.

Sàn Gỗ Malaysia

Sàn Gỗ Malaysia

Là sàn gỗ chịu nước hay sàn gỗ công nghiệp chịu nước bởi cốt HDF sản xuất tại Malaysia siêu chịu nước nổi tiếng toàn cầu.

Sàn Gỗ Thái Lan

Sàn Gỗ Thái Lan

Dòng sàn gỗ chính hãng đến từ tập đoàn Leowood.com với hơn 35 năm kinh nghiệm sản xuất nội thất ở Thái Lan. Chất lượng sàn gỗ Leowood mang tính động bộ, ổn định. Cốt HDF chịu nước tốt, bề mặt Oxit nhôm chống trầy - chống cháy, an toàn cho sức khỏe.

Đối tác uy tín

  • Sàn gỗ PERGO - Bỉ
  • Sàn gỗ LEOWOOD - Thái Lan
  • Sàn gỗ DONGWHA - Hàn Quốc
  • Sàn gỗ Vinyl Pergo - Bỉ
  • Sàn gỗ SMARTWOOD - Malaysia
  • Sàn gỗ RAINFOREST - Malaysia
  • Sàn gỗ PUSAN HOUSE
  • Sàn gỗ WoodParquet Pergo - Bỉ